3 ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ บัญชีหมวด

กำลังปรับปรุง
[Total: 764 Average: 5]

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note) ?

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Non – interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว ดังนั้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาของตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตั๋วเท่านั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top