ปป

2 รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ ประกอบด้วย

Click to rate this post!
[Total: 518 Average: 5]

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)

รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ (Sale Returned and Allowed Journal) หมายถึง ในกรณีที่หากสินค้าชำรุดเสียหายและผู้ขายไม่รับสินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ ผู้ขายต้องทำการลดยอดในบัญชีกรณีซื้อขายเป็นเงินเชื่อ โดยผู้ขายมีหน้าที่ออกใบลดหนี้หรือใบหักหนี้ให้ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อมีหน้าที่บันทึกบัญชีตามมูลค่าที่ได้รับจากใบลดหนี้และเมื่อถึงเวลาชำระเงินจะได้นำไปหักจากยอดในใบกำกับสินค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ
รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top