การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

รับทำบัญชี.COM | การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษประกอบด้วย?

Click to rate this post!
[Total: 256 Average: 5]

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ (Special – Order Decisions) หมายถึง คำสั่งซื้อพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อจะต้องทราบข้อมูลที่สำคัญเช่น พฤติกรรมต้นทุน ปริมาณและกำลังการผลิต ราคาและตลาด
ซึ่งหลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ถ้ากำไรส่วนเกินจากการขายพิเศษจะต้องมีค่าเป็นบวกและตรงกับสมมุติฐานสามข้อคือ กำลังการผลิตเหลืออยู่ คำสั่งซื้อพิเศษไม่กระทบต่อการขายปกติและคำสั่งซื้อพิเศษเป็นการขายเพียงครั้งเดียวไม่มีการขายซ้ำ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบให้กับสถานะการเงินและการดำเนินกิจกรรมธุรกิจขององค์กรหรือบริษัท ดังนี้คือขั้นตอนที่ควรพิจารณา

  1. การประเมินความพร้อมขององค์กร ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อพิเศษ คุณควรตรวจสอบว่าองค์กรของคุณมีความพร้อมในการให้บริการหรือผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อนั้นหรือไม่ ซึ่งรวมถึงความพร้อมทางการเงิน และทรัพยากรที่จำเป็น เช่น แรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์
  2. การประเมินความเสี่ยง คุณควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับคำสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งอาจรวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการจัดหาทรัพยากร ความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงเวลา และความเสี่ยงในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
  3. การประเมินข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณควรอ่านและทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำสั่งซื้อพิเศษอย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
  4. การประเมินกำไรและกำหนดราคา คุณควรคำนวณกำไรที่คุณจะได้รับจากคำสั่งซื้อพิเศษ และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่จะแสดงในคำเสนอราคาของคุณ ซึ่งควรพิจารณาตลาดและการแข่งขัน
  5. การพิจารณาความสามารถในการขนส่งและจัดส่ง หากคำสั่งซื้อพิเศษเกี่ยวข้องกับการขนส่งและจัดส่ง คุณควรตรวจสอบว่าคุณมีความสามารถในการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามคำสั่งซื้อนั้น รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งที่ระบุในคำสั่งซื้อ
  6. การพิจารณาความพร้อมทางการเงิน คุณควรตรวจสอบความพร้อมทางการเงินขององค์กรในการดำเนินการรับคำสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งรวมถึงการรับชำระเงิน การจัดหาทรัพยากร และการบริหารการเงินอย่างเหมาะสม
  7. การพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายและสัญญา คุณควรตรวจสอบว่าการรับคำสั่งซื้อพิเศษจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจมีผลในคำสั่งซื้อพิเศษนี้
  8. การพิจารณาการเจรจาราคาและข้อตกลง หากมีการเจรจาราคาหรือข้อตกลงกับผู้ให้คำสั่งซื้อ คุณควรสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนและมีเอกสารเพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษควรพิจารณาให้ละเอียดและอย่าละเลยขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีความคงเส้นคงวาในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >> กำลังการผลิตว่างเปล่า

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ
การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )