การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ ประกอบด้วย

กำลังปรับปรุง
[Total: 952 Average: 5]

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions ) ?

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ (Special – Order Decisions) หมายถึง คำสั่งซื้อพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อจะต้องทราบข้อมูลที่สำคัญเช่น พฤติกรรมต้นทุน ปริมาณและกำลังการผลิต ราคาและตลาด
ซึ่งหลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ถ้ากำไรส่วนเกินจากการขายพิเศษจะต้องมีค่าเป็นบวกและตรงกับสมมุติฐานสามข้อคือ กำลังการผลิตเหลืออยู่ คำสั่งซื้อพิเศษไม่กระทบต่อการขายปกติและคำสั่งซื้อพิเศษเป็นการขายเพียงครั้งเดียวไม่มีการขายซ้ำ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top