การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ ประกอบด้วย?

Click to rate this post! [Total: 256 Average: 5] การตัด …

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ ประกอบด้วย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 256 Average: 5]

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ (Special – Order Decisions) หมายถึง คำสั่งซื้อพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อจะต้องทราบข้อมูลที่สำคัญเช่น พฤติกรรมต้นทุน ปริมาณและกำลังการผลิต ราคาและตลาด
ซึ่งหลักเกณฑ์การตัดสินใจ คือ ถ้ากำไรส่วนเกินจากการขายพิเศษจะต้องมีค่าเป็นบวกและตรงกับสมมุติฐานสามข้อคือ กำลังการผลิตเหลืออยู่ คำสั่งซื้อพิเศษไม่กระทบต่อการขายปกติและคำสั่งซื้อพิเศษเป็นการขายเพียงครั้งเดียวไม่มีการขายซ้ำ

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบให้กับสถานะการเงินและการดำเนินกิจกรรมธุรกิจขององค์กรหรือบริษัท ดังนี้คือขั้นตอนที่ควรพิจารณา

  1. การประเมินความพร้อมขององค์กร ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อพิเศษ คุณควรตรวจสอบว่าองค์กรของคุณมีความพร้อมในการให้บริการหรือผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อนั้นหรือไม่ ซึ่งรวมถึงความพร้อมทางการเงิน และทรัพยากรที่จำเป็น เช่น แรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์

  2. การประเมินความเสี่ยง คุณควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับคำสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งอาจรวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการจัดหาทรัพยากร ความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงเวลา และความเสี่ยงในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

  3. การประเมินข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณควรอ่านและทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำสั่งซื้อพิเศษอย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

  4. การประเมินกำไรและกำหนดราคา คุณควรคำนวณกำไรที่คุณจะได้รับจากคำสั่งซื้อพิเศษ และกำหนดราคาที่เหมาะสมที่จะแสดงในคำเสนอราคาของคุณ ซึ่งควรพิจารณาตลาดและการแข่งขัน

  5. การพิจารณาความสามารถในการขนส่งและจัดส่ง หากคำสั่งซื้อพิเศษเกี่ยวข้องกับการขนส่งและจัดส่ง คุณควรตรวจสอบว่าคุณมีความสามารถในการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามคำสั่งซื้อนั้น รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งที่ระบุในคำสั่งซื้อ

  6. การพิจารณาความพร้อมทางการเงิน คุณควรตรวจสอบความพร้อมทางการเงินขององค์กรในการดำเนินการรับคำสั่งซื้อพิเศษ ซึ่งรวมถึงการรับชำระเงิน การจัดหาทรัพยากร และการบริหารการเงินอย่างเหมาะสม

  7. การพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายและสัญญา คุณควรตรวจสอบว่าการรับคำสั่งซื้อพิเศษจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจมีผลในคำสั่งซื้อพิเศษนี้

  8. การพิจารณาการเจรจาราคาและข้อตกลง หากมีการเจรจาราคาหรือข้อตกลงกับผู้ให้คำสั่งซื้อ คุณควรสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนและมีเอกสารเพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษควรพิจารณาให้ละเอียดและอย่าละเลยขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีความคงเส้นคงวาในระยะยาว

 

การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ?

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ

นำเข้าและส่งออก นำสินค้าเข้า ส่งออกตลาดโลก?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย ธุรกิจนําเข้าส่งออก ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ประเภท ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการส่งออกมีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง?

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top