การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า 

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว ข้อหารือที่ กค 0811/17875เลขที่หนังสือ: กค 0811/17875วันที่: 30 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียวข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหาร …

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

หักณที่จ่ายค่านายหน้า

3 เปอร์เซ็นต์ หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า

ในหน้านี้ หัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้าค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์หัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ ค่านายหน้า หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า ให้หัก 3 % ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ให้หัก 15% กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิได้อยู่ในประเทศไทย …

3 เปอร์เซ็นต์ หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า Read More »

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดา

3% ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก ผิดมั้ย

ในหน้านี้ ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ยค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ยสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย ไม่ เพราะว่าค่านายหน้า ตามประมวลรัษฎากร ให้ หัก ณ ที่จ …

3% ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก ผิดมั้ย Read More »

ค่าที่ปรึกษาค่านายหน้า

3 ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ

ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ตอบ : ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ตามอัตราเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตร …

3 ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ Read More »

การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

180 การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

ในหน้านี้ การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้าบุคคลธรรมดาได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า บุคคลธรรมดาได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ในประ …

180 การเสียภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า Read More »

Scroll to Top