ประเภทของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง                     ในแง่ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกลุ่มหลักทรัพย์ ความเสี่ยงของหลักทรัพย์จะถูกพิจารณาได้เป็น 2 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงที่กระจายได้ (Diversifiable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงของธุรกิจจากการดำเนินงาน …

ประเภทของความเสี่ยง Read More »