การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ ง ด 54 และ ภ พ 36

ภาษีกฎหมายต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16786เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16786วันที่: 12 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ …

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ Read More »

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ

36 ภพ เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ

ในหน้านี้ การจ่ายเงินออกนอกประเทศเรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการจ่ายเงินออกนอกประเทศ เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้ ในกรณีนี้ ต้องยื่น แบบ ภ …

36 ภพ เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ

ในหน้านี้ จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม การจ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่าย …

3 จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ Read More »

ภาษีชาวต่างชาติ

3 ภาษีชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine

ในหน้านี้ ภาษีชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตบริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายค่ …

3 ภาษีชาวต่างชาติ บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine Read More »

กำลังปรับปรุง

ค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น ภ ง ด 54 และ ภ พ 36 ค่าจ้างทําของ กับ ค่าบริการ ต่างกันอย่างไร จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา ต่างประเทศ ค่าจ้างทําของ 40 วงเล็บอะไร จ่ายค่าสินค้า ไปต่างประเทศ จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่าย จ้าง ทํา ของ กับ บริการ ต่างกันอย่างไร จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Scroll to Top