15 ปี การใช้แรงงานเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า

ในหน้านี้ การใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานเด็กสำนักงานบัญชี บริการอะไรการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็ก – ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง– ในกรณีที่ต้องการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง ต้องปฏิบัติดังนี้1.แจ้งการจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงาตรวจแรงงานภายใน 15 วันน …

15 ปี การใช้แรงงานเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า Read More »