การชำระบัญชี คือ 

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่

ในหน้านี้ ผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator ) ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่าผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้ร …

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่ Read More »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด คือห้างหุ้นส่วนจำกัด มี ลักษณะ อย่างไรห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) หมายถึง ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มีหุ้นส่วนบางคนรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นเท่านั้น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกั …

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

Scroll to Top