3 การเช่าซื้อ เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า

ในหน้านี้ เช่าซื้อการเช่าซื้อ คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรเช่าซื้อ การเช่าซื้อ คือ การเช่าซื้อ คือ ( Hire Purchase ) การที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว การเช่า …

3 การเช่าซื้อ เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า Read More »