การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่

บัญชีเก่าแลกใหม่ บันทึกบัญชี เพื่อซื้อ

บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชีเก่าแลกบัญใหม่ กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายของผู้ขายจึงเสนอให้นำสินค้า เครื่องจักร …

บัญชีเก่าแลกใหม่ บันทึกบัญชี เพื่อซื้อ Read More »

ซื้อทรัพย์สิน บันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร

ซื้อทรัพย์ธนาคาร ซื้อ ทรัพย์ธนาคาร – pantip แชร์ประสบการณ์ ซื้อ ทรัพย์ธนาคาร ขั้น ตอน การซื้อทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เสนอซื้อ ทรัพย์ ซื้อทรัพย์ npa ธอส ทรัพย์สินรอการขายทุกธนาคาร การซื้อ ที่ดิน จากธนาคาร

กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ค่าเสื่อม ออฟฟิศ อาคาร สำนักงาน ให้เช่า

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี ให้เช่าออฟฟิศขนาดเล็ก วิธีคิดค่าเสื่อมราคา เป็น เปอร์เซ็นต์ สำนักงาน ให้เช่า แนว รถไฟฟ้า ส่วนปรับปรุงอาคาร มาตรฐานบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร กี่ปี วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร ออฟฟิศให้เช่า 40 ตรม.

บัญชีบริษัทเปิดใหม่

เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรคะ

เพิ่งเปิดบริษัทคะ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ ตอบ: ติดต่อได้ที่สำนักงานบัญชีค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 …

เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรคะ Read More »

กำไรขาดทุน

กำไรขาดทุน จากการซื้อเครื่องจักร

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร ค่าเสื่อมราคาสะสม ตัวอย่าง สินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อม หมด แล้ว โจทย์ค่าเสื่อมราคา พร้อมเฉลย หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2564 การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อัตราค่าเสื่อมราคา 2565 วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี

ค่าอากร

ค่าอากร สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ บัญชี Claim

ในหน้านี้ ค่าอากรจ่ายเงินเพิ่มอากรสำนักงานบัญชี บริการอะไรค่าอากร จ่ายเงินเพิ่มอากร บริษัทของดิฉันถูกกรมศุลกากรประเมินเงินเพิ่มค่าอากร เนื่องจากสำแดงพิกัดไม่ตรงกัน บริษัทไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อกรมศุลฯ แต่การอุทธรณ์ต้องจ่ายเงินเพิ่มอากรดังกล่าวไปก่อน ถามว่าสามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ (บัญชี Claim) ไว้ …

ค่าอากร สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์ บัญชี Claim Read More »

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กำหนดให้กิจการต้องแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยร …

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ Read More »

ไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์

ไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร

ในหน้านี้ ไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไรไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร ไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร อยากทราบว่าเวลาที่บริษ …

ไม่ทราบวิธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร Read More »

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน

กำหนดมูลค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เฉลย แบบฝึกหัด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ต้นทุนของอาคารมีอะไรบ้าง การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ tas 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุป ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2564 มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2565

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง

ในทางบัญชีกรณีนี้จะถือว่าเป็นหลักการบัญชีสินค้ารับแลกเปลี่ยน กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระ และยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ลูกค้าผ่อนชำระภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้น กิจการควรบันทึกบัญชีอย่างไร ในทา …

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง Read More »

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs ) ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน (Restoration Costs) เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีที่ได้สัมปทานตัดไม้  ซึ่งจะต้องนำม …

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน ประกอบด้วย Read More »

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง คือ (Machinery during installation)

ในหน้านี้ เครื่องจักรระหว่างติดตั้งเครื่องจักรที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นหมวดบัญชีที่อยู่ในด้านสินทรัพย์สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เครื่องจักรที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นหมวดบัญชีที่อยู่ในด้านสินทรัพย์ เครื่องจัก …

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง คือ (Machinery during installation) Read More »

กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา หมายถึง

กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา

ในหน้านี้ napesกฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา หมายถึงสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรnapes กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา หมายถึง NPAEs คือ กิจการ คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ส่วนเรื่องค่าเสื่อมราคาถ้าเป็นกิจการ Npaes ไม่จำเป็นต้อ …

กฎหมายใหม่ NAPEs เรื่องค่าเสื่อมราคา Read More »

บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่

บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่ ค่าขนส่งบันทึกเป็นต้นทุนขาย ได้หรือไม่ ตอบ: ค่าขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนขายของกิจการค่ะ ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณหาต้นทุนขายด้วยค่ะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8 …

บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่ Read More »

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรบ้างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA ) มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่า …

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ บันทึกบัญชี Read More »

Scroll to Top