การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12649เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12649วันที่: 16 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎห …

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน

มูลค่าเพิ่มสถานีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16536เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16536วันที่: 8 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: หน่วยงานของราชการที่มิได้มีวัตถุประสงค์ท …

8 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นการจดทะเบียน Read More »

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร4.การขายปุ๋ย5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา …

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Read More »

การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

3 การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

สินค้า ประเภท ใดที่ใช้อัตราภาษี 0 องค์การสหประชาชาติ เสียภาษี สถานทูต เสียภาษี ไหม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้า สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 0 กับ ยกเว้น vat ต่างกันอย่างไร ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 คือ

NoVat

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ NoVatเอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรNoVat เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไร ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ บันทึกด้วยยอดเต็มจำนวนเลย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร …

7% NO-VAT เอกสาร บันทึกบัญชี Read More »

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ในหน้านี้ ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผ …

5 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย Read More »

สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการดังต่อไ …

24 สินค้าประเภทอะไร ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ

ในหน้านี้ การขายสินค้าให้สหประชาชาติการขายสินค้าให้สหประชาชาติสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าให้สหประชาชาติ การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติผู้ประกอบการที่จดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์การสหประชาช …

3 การขายสินค้าให้สหประชาชาติ Read More »

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

24 ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในหน้านี้ ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างคะ ยอ …

24 ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Read More »

Scroll to Top