การรับมอบ สาธารณูปโภค หมู่บ้าน จัดสรร

7 การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมา หรือ หลังจาก ปีพ.ศ.2543 หากต้องการจะมีตังวตนทางกฎหมายในสังคมหมู่บ้านจัดสรร และจัดทำให้ถูฏต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ผู้ออกกฎนั้น ได้มีการกำหนด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล …

7 การ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร Read More »

3 พรบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบำรุง สาธารณูปโภค

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะนิติบุคคลที่ดูแลบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน สิ่งที่ จำเป็นต้อง เช่น ถนน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล้านี้ เป็นหน้าที่ที่ นิติบุคคลจะต้องจัดการให …

3 พรบ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบำรุง สาธารณูปโภค Read More »

1 ตัวแทน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มี เพื่ออะไร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มี เพื่ออะไร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีเพื่ออะไรนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เปรียบเสมือนนิติบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีตัวตนตามกฎหมาย เพื่อให้อยู่ในสังคมทั่วไปได้ หากต้องการดำเนินกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สามารถดำเนินการแทน ผู้ที่พักอาศัยได้ สำนักงานบัญ …

1 ตัวแทน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มี เพื่ออะไร Read More »

Scroll to Top