การรับรู้รายได้จากการฝากขาย

ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า ต้องทำยังไง ตอบ : ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ สรรพากรท้องที่ก่อน สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบั …

3 บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า Read More »

กำลังปรับปรุง

2 กรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษี

ในหน้านี้ ข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าอยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้า อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค …

2 กรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษี Read More »

Scroll to Top