หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC

การพิจารณาที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งนั่นก็หมายถึงการมีระบบบัญชี ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมในการเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC โดยมีการคาดการณ์กันว่า AEC จะสามารถดึงดูดให้เงินทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเข้าประเทศอาเซียนได้มากขึ้น โดย เฉพาะจากอเมริกาและ …

หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC Read More »