การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจ

ช่วยในการตัดสินใจปัญหาการใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด                 การวิเคราะห์การลงทุน เป็นกระบวนการในการพิจาณาตัดสินใจที่เลือกลงทุนในโครงการดำเนินงานระยะยาว ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากและผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นไม่แน่นอน เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ การสร้างโรงงานใหม่ …

การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจ Read More »