การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ตัวอย่าง 

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง

ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร บริษัทตัวอย่างอัตราส่งนทางการเงิน บริษัท บ้านดี จำกัดมาวิเคราะห์ตามตารางข้างล่างนี้อัตราส่วนทางการเงิน เ …

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

กำลังปรับปรุง

360 อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  – อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ / สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดีอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ …

360 อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Read More »

กำลังปรับปรุง

4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้1) สภาพคล่อง1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)=สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) = ( สินทรัพย …

4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผล Read More »

Scroll to Top