การออกใบลดหนี้ค่าบริการ

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือเลขที่ กค 0811/พ.17590เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17590วันที่: 23 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้องข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: การไฟฟ้าได้ทำสัญญาจัดซื้อสินค้าจำพวกอุป …

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

ยื่นภาษีขายไม่ทัน

7% ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว

ในหน้านี้ ยื่นภาษีขายไม่ทันใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว แต่ยื่นภาษีขายไม่ทันแก้ปัญหาอย่างไรดีสำนักงานบัญชี บริการอะไรยื่นภาษีขายไม่ทัน ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว แต่ยื่นภาษีขายไม่ทันแก้ปัญหาอย่างไรดี ใบลดหนี้ ไม่สามารถยื่นย้อนหลังได้ สำนักงานบัญชี บริการอะไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอ …

7% ใบลดหนี้ออกเป็นวันที่ของเดือนที่แล้ว Read More »

Scroll to Top