การเลิกกิจการ และการชำระบัญชี

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่

ในหน้านี้ ผู้ชำระบัญชีผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรผู้ชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator ) ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่าผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้ร …

3 ผู้ชำระบัญชี คือ แต่งตั้ง อำนาจ หน้าที่ Read More »

การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ

ไม่ยื่นงบเลิกกิจการ และ ส่งงบการเงิน

เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี งบเลิกกิจการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตัวอย่างงบเลิกกิจการ งบเลิกกิจการ สรรพากร งบเลิกกิจการ ต้องยื่นภายในกี่วัน งบเลิกกิจการ เปรียบเทียบ ขาดทุน สะสม เลิกกิจการ การเลิกกิจการ และการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

3 ลช เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

ในหน้านี้ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชีเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี คำขอจดทะเบียน (แบบ …

3 ลช เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี Read More »

กำลังปรับปรุง

2 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร

ในหน้านี้ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผ …

2 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร Read More »

กำลังปรับปรุง

31 ธค เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่

เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ อันไหนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ อันไหนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากกว่ากันคะ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญ …

31 ธค เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ Read More »

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

3 การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

ในหน้านี้ การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัดการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัดสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด *** การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด ***บ …

3 การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด Read More »

กรณีเลิกประกอบการธุรกิจ

180วัน กรณีเลิกประกอบการธุรกิจโดยไม่ได้ชำระบัญชี

เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร การเลิกกิจการ และการชำระบัญชี ไม่ได้จดเลิกกิจการ เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน งบเลิกกิจการ สรรพากร เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ถ้า การชำระบัญชี ยังไม่ สิ้นสุด ลง จะ ไม่ ปฏิบัติ ตาม ข้อ ใด เลิกบริษัท ชําระบัญชี

กำลังปรับปรุง

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน           การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว …

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

จดทะเบียนเลิกบริษัท ออนไลน์ ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี ตัวอย่างจดทะเบียนเลิกบริษัท รายงานการประชุมเลิกบริษัท ตัวอย่าง จดทะเบียนเลิกบริษัท dbd ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย

กำลังปรับปรุง

3 การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตามเมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นต้องการจะเลิกกิจการจะต้องชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนเว้นแต่ห้างหุ้นส่วนนั้นจะได้รับคำพิพากษาให้เป็นกิจการที่ล้มละลายโดยปกติห้างหุ้นส่วนที่จะชำระบัญชีนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นผู …

3 การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน Read More »

กำลังปรับปรุง

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด          เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ …

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด Read More »

กำลังปรับปรุง

4 การเลิกและชำระบัญชี ประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วน

ในหน้านี้  การเลิกและชำระบัญชีการเลิกและชำระบัญชีสำนักงานบัญชี บริการอะไร การเลิกและชำระบัญชี การเลิกและชำระบัญชี            เมื่อมีความประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทำข้อตกลงเลิกร่วมกันเพื่อกำหนดวันที่ต้องการเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อทำหน้าที่ชำระสะสางทรัพ …

4 การเลิกและชำระบัญชี ประสงค์จะเลิกห้างหุ้นส่วน Read More »

Scroll to Top