ก ค 0802 22571

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

<!– wp:group {“layout”:{“inherit”:true,”type”:”constrained”}} –><div class=”wp-block-group”><!– wp:post-terms {“term”:”post_tag”,”prefix”:”\u003cstrong\u003eTag\u003 …

16 ธค ภาษีเสียหายจากการลดทุน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืม ข้อหารือที่ กค 0811/17901เลขที่หนังสือ: กค 0811/17901วันที่: 31 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ยืมข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: บริษัท ประกอบกิจการขายรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อ ในก …

31 ธค ภาษีค้ำประกันเงินกู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่าย Read More »

11 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้าง

ภาษีสัญญาจ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาจ้างทำของ ข้อหารือที่ กค 0811/16709เลขที่หนังสือ: กค 0811/16709วันที่: 11 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจัง …

11 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้าง Read More »

Scroll to Top