แฮนเมด กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

สินค้า แฮนด์ เมด ที่ต่างชาตินิยม งาน handmade สร้างรายได้ ร้านขาย ของ handmade เริ่ม ต้น ธุรกิจ แฮนด์เมด ตลาด ขายของ handmade ขายของ DIY ออนไลน์ รวย ด้วย แฮนด์เมด ส่งออก นอก ประเทศ ของแฮนเมด ทําง่ายๆ