24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/806เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/806วันที่: 24 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สมาคมศิษย์เก่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ …

24 ธค ภาษีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล Read More »