ขั้นตอนการปิดบริษัท กรมสรรพากร

กำลังปรับปรุง

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

ในหน้านี้ ขั้นตอนการเลิกบริษัท1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้2. ผู้ชําระบัญชีจัดทําคําขอและยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกบริษัท3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง (บอกกล่าวการเลิก)4. ส่งคําบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)ข้อมูลที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในก …

4 เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท Read More »

การประชุมครั้งเดียวกัน

ประชุมครั้งเดียวกัน วาระเลิกบริษัท

ตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบริษัท ตัวอย่างประกาศเลิกบริษัท รายงานการประชุมเลิกบริษัท doc ประกาศหนังสือพิมพ์เลิกบริษัท ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม บริษัท ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมกรรมการ การเรียกประชุมกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท

ชำระบัญชีบริษัทจำกัด

8 ขั้นตอนการจดเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิก

ในหน้านี้ ชำระบัญชีบริษัทจำกัดขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรชำระบัญชีบริษัทจำกัด ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดการจดเลิกบริษัทหร …

8 ขั้นตอนการจดเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิก Read More »

การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

4 การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทตามกฎหมายการเลิกบริษัทตามกฎหมายสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการเลิกบริษัทตามกฎหมาย การเลิกบริษัทตามกฎหมาย 1.ถ้าของบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทเลิกกิจการในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้นเกิดขึ้นบริษัทก็จะเลิกกิจการ 2. หากวัตถุประสงค์ …

4 การเลิกบริษัทตามกฎหมาย Read More »

กำลังปรับปรุง

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน

โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน           การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็ว …

2 โทษของการไม่ชำระบัญชี หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน Read More »

กำลังปรับปรุง

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด

สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด          เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ …

2 สาเหตุที่ทำให้เกิด การเลิกบริษัทจำกัด Read More »

Scroll to Top