เอกสารประกอบ ใบวางบิล การ วางบิล

ในหน้านี้ เอกสารประกอบ ใบวางบิลมีใบแจ้งหนี้หรือเปล่าเอกสารประกอบ ใบวางบิล เกี่ยวกับการวางบิล ขอสอบถาม ว่าเอกสาร ที่ต้องใช้ในการวางบิลจะต้องมีอะไร ในส่วนนี้เอกสารที่มีอยู่จะเป็น1. ใบ PO2. ใบเสนอราคา3. ใบส่งมอบงาน มีใบแจ้งหนี้หรือเปล่า – ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (กรณีขายสินค้า) หรื …

เอกสารประกอบ ใบวางบิล การ วางบิล Read More »