ขั้น ตอน การแจ้งเลิกกิจการ สรรพากร

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

ขายทรัพย์สินปิดกิจการ

3 ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

ในหน้านี้ ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ถ้าขายไม่ได้ต้องขายให้ใครสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ถ้าขายไม่ได้ต้องขายให้ใคร ตอบ: ขายให …

3 ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ Read More »

กำลังปรับปรุง

150 วัน งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ

ในหน้านี้ งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการงบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรงบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ +++กรณีที่บริษัทเลิกกิจการจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนทางภาษีอากรขึ้นมา โดยใช้ราคา สินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกประเภทต …

150 วัน งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ Read More »

Scroll to Top