ข้อความ การออกใบแทนใบกํากับภาษี

ปป

วิธีออก ใบแทน สูญหาย ชำรุด ยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี

ใบแทนใบกำกับภาษี          สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การออกใบแทนใบกำกับภาษี สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน หลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งใบที่ออกไปก่อนหน้านี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้ประกอบการออกใบที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ หลักเกณฑ์ และวิธีออกใบแท …

วิธีออก ใบแทน สูญหาย ชำรุด ยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี Read More »

ใบแทนใบกำกับภาษี

การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้

การร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้”ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้จัดทำใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้แล้ว ต่อมาหากได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใ …

การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้ Read More »

Scroll to Top