4 ลักษณะเชิงคุณภาพ งบการเงิน กรอบรายงาน

ในหน้านี้ ลักษณะเชิงคุณภาพลักษณะเชิงคุณภาพ ของ งบการเงิน ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบลักษณะเชิงคุณภาพ ลักษณะเชิงคุณภาพ ของ งบการเงิน ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย1) ความเข้าใจได้ …

4 ลักษณะเชิงคุณภาพ งบการเงิน กรอบรายงาน Read More »