คณะบุคคล หมายถึง

การจัดตั้งคณะบุคคล

5 การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

คณะบุคคล หมายถึง คณะบุคคล ข้อดี ข้อเสีย คณะบุคคลมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการจดทะเบียนคณะบุคคล คณะบุคคล เป็นนิติบุคคลหรือไม่ เอกสาร จัดตั้งคณะบุคคล คณะบุคคล เสียภาษีอย่างไร คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ

กำลังปรับปรุง

7 วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด

จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้งโดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้1. ข้อตกลง …

7 วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด Read More »

Scroll to Top