คณะบุคคล 2565

การจัดตั้งคณะบุคคล

5 การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

คณะบุคคล หมายถึง คณะบุคคล ข้อดี ข้อเสีย คณะบุคคลมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการจดทะเบียนคณะบุคคล คณะบุคคล เป็นนิติบุคคลหรือไม่ เอกสาร จัดตั้งคณะบุคคล คณะบุคคล เสียภาษีอย่างไร คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะ

2 ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะ

ในหน้านี้ ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะ ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะ ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหน ระเบียบในการจัดตั้งคณะบุคคล ต้องมีบุคคลตั …

2 ตั้งคณะบุคคล ต้องจดทะเบียนที่ไหนคะ Read More »

อยากรู้เรื่องการทำบัญชี

2 คน อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล

อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล คล้ายกับภาษีของบุคคละรรมดาค่ะ แต่เป็นการนำรายได้ของทั้งคณะบุคคลมาเฉลี่ย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร.081-931-8341 ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทค …

2 คน อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล Read More »

กำลังปรับปรุง

7 วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด

จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ให้ดำเนินการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของคณะบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ใช้ประกอบการหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th โดยต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถือเป็น 1 คน) ร่วมกันจัดตั้งโดยมีเอกสารประกอบการจัดตั้งคณะบุคคลดังนี้1. ข้อตกลง …

7 วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด Read More »

Scroll to Top