ค่าซ่อมแซมอาคาร หัก ณ ที่จ่าย

ค่าอะไหล่เครื่องพิมพ์

ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ

การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ ส่วนค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ เรามี ค่าอะไหล่ Printer สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้เปล่าใช้ได้ค่ะเพราะค่าอะไหล่ Printer ถือว่าเป็นส่วนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรค่ะ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็น …

ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ Read More »

ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า

ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย

บันทึก ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า           กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่ …

ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย Read More »

Scroll to Top