ศาลพระภูมิ บันทึกบัญชี เป็นทรัพย์สิน?

ศาลพระภูมิ ข้อหารือ ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ สรรพากร ค่าเสื่อมราคา ศาล พระภูมิ ค่าธรรมเนียมศาล บันทึกบัญชี ตั้งศาลพระภูมิ ราคา pantip การรับ รู้ ราย ได้ จากการขาย อ. สั ง หา บันทึกบัญชี ขาย ที่ดิน