12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16786เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16786วันที่: 12 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ …

12 ธค ค่าบริการให้บริษัทที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ Read More »