บัญชีเก่าแลกใหม่ บันทึกบัญชี เพื่อซื้อ

บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชีเก่าแลกบัญใหม่ กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายของผู้ขายจึงเสนอให้นำสินค้า เครื่องจักร …

บัญชีเก่าแลกใหม่ บันทึกบัญชี เพื่อซื้อ Read More »