ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ

การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ ส่วนค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ เรามี ค่าอะไหล่ Printer สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้เปล่าใช้ได้ค่ะเพราะค่าอะไหล่ Printer ถือว่าเป็นส่วนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรค่ะ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็น …

ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ Read More »