ค่าใช้จ่าย บัญชี

ค่าใช้จ่าย นี้ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่ อย่างไรครับ

ในหน้านี้ ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่าง …

ค่าใช้จ่าย นี้ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่ อย่างไรครับ Read More »

ค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกจ้างไปเรียนต่างประเทศโดยที่ทำสัญญาว่าจ้าง

ลูกจ้างกลับมาใช้ทุน ใช้เป็นค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกจ้างไปเรียนต่างประเทศโดยที่ทำสัญญาว่ …

ลูกจ้างกลับมาใช้ทุน ใช้เป็นค่าใช้จ่าย Read More »

Scroll to Top