ค่าไฟฟ้า เป็นภาษี อะไร

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน

3 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะ

ในหน้านี้ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะ ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะ ภาษีซื้อค่าไฟฟ้าของสำนักงาน สามารถนำมาใช้เคลมภาษีได้คะ สำนักงา …

3 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมคะ Read More »

นำบ้านมาเป็นสำนักงาน

3 นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีค่าน้ำค่าไฟนำมาเคลมได้หรือไม่

นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีของค่าน้ำค่าไฟฟ้า นำมาเคลมได้หรือไม่ นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีของค่าน้ำค่าไฟฟ้า นำมาเคลมได้หรือไม่ ถ้าสถานที่ตั้งของบ้านเป็นที่ตั้งของสำนักงานอย่างเดียว สามารถนำมาเคลมได้คะ แต่ถ้าใช้เป็นที่อยุ่อาศัยด้วย ไม่สามารถนำภาษีซื้อของค่าน้ำ-ค่าไฟมาใช้ได้ สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้า …

3 นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีค่าน้ำค่าไฟนำมาเคลมได้หรือไม่ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ค่าไฟฟ้า ที่จ่ายให้ เจ้าของอาคาร (เช่าอาคาร)

ใบกำกับภาษีจากการประปา และการไฟฟ้า ภาษีซื้อตรงนี้สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่ หากจ่ายค่าน้ำค่าไฟในนามของเจ้าของอาคารที่ มีกิจการทำการเช่า ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการประปา และการไฟฟ้า ภาษีซื้อตรงนี้สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่หากนิติบุคคลอาคารเช่าเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะฉะน …

3 ค่าไฟฟ้า ที่จ่ายให้ เจ้าของอาคาร (เช่าอาคาร) Read More »

Scroll to Top