3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล อาคารชุด

ภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลอาคาร ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด– นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้– นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏ …

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล อาคารชุด Read More »