5 งบต้นทุน การผลิตของบริษัท

งบต้นทุนการผลิตของบริษัท การดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กิจการที่ซื้อสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้วมาขาย และกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขายเมื่อผลิตสินค้าสำเร็จจะต้องทำการคำนวณต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบัญชีต้นทุน โดยนักบัญชีต้นทุนจะต้องมีการจัด …

5 งบต้นทุน การผลิตของบริษัท Read More »