3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร

ในหน้านี้ องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้าสมาคมการค้าหอการค้าสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรองค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ หอการค้า สมาคมการค้า สมาคมการค้า คือ …

3 สมาคมการค้า คือ ธุรกิจไม่แสวงหากําไร Read More »