5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในหน้านี้ การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรผู้จัดสรรที่ดินผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ 4,5)ผู้จัดสรรที่ดินที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำนักงานบัญชี มีบริก …

5 การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร Read More »