จ้าง ทํา ตรายาง หัก ณ ที่จ่าย

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัท

1000 ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ในหน้านี้ ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ตอ …

1000 ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ Read More »

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต

4% ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า

ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า บริษัทประกอบกิจการรับจ้างผลิตและส่งออกสินค้าได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจะจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายในส่วนที่เกิน 1 ล้านเหรียญต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายทุกเดือนหากยอดขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจะนำเงินที่จ่ายให้กรรมการดังกล่าวมาลงเป็นร …

4% ประกอบกิจการรับจ้างผลิต-ส่งออกสินค้า Read More »

Scroll to Top