ตัวอย่างการวางแผนทางการเงิน

3 เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ

เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะมีระบบการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และผู้ประกอบการเองอาจไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของงบการเงิน แต่เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ดีนั้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ …

3 เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ Read More »

กำลังปรับปรุง

5 วิธีการวางแผนใช้จ่ายเงิน

เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพการเงินการทองของครอบครัวตนเองนั้น                  การจัดทำบัญชีครัวเรือน ที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะนำมาให้ประชาชนใช้ เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพการเงินการทองของครอบครัวตนเองนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะว่า หากมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดได้ …

5 วิธีการวางแผนใช้จ่ายเงิน Read More »

กำลังปรับปรุง

6 ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี บัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึกการจำแนก และการทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างคือ1.ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าในกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานในส่วนผู้บร …

6 ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี Read More »

Scroll to Top