ตัวอย่างใบลดหนี้ สรรพากร

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือเลขที่ กค 0811/พ.17590เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17590วันที่: 23 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้องข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: การไฟฟ้าได้ทำสัญญาจัดซื้อสินค้าจำพวกอุป …

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

กิจการบริการมีงานแก้ไข

3 กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมคะ

ในหน้านี้ กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมกิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรกิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหม กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหม ตอบ: ออกได้ สำนักงานบัญชี …

3 กิจการบริการมีงานแก้ไข สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมคะ Read More »

กำลังปรับปรุง

5 ใบเพิ่มหนี้ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ใบเพิ่มหนี้ใบเพิ่มหนี้ คือรายละเอียด ข้อความใบเพิ่มหนี้ ใบเพิ่มหนี้ คือ ใบเพิ่มหนี้ คือ (Debit Note) ลูกค้ามีการเพิ่มสินค้าหรือบริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หรือใช้กรณีผู้ขายคำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดพลาดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแล้ว ดังนั้นผู้ขายจึง …

5 ใบเพิ่มหนี้ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

Scroll to Top