ตัวอย่างใบลดหนี้/ใบกํากับภาษี

ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ข้อหารือเลขที่ กค 0811/พ.17590เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17590วันที่: 23 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ เนื่องจากการเสียภาษีไม่ถูกต้องข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหารือ: การไฟฟ้าได้ทำสัญญาจัดซื้อสินค้าจำพวกอุป …

7% ภาษีใบเพิ่มหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ Read More »

ลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

7% ลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ในหน้านี้ ลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษีอย่างย่อออกใบลดหนี้ได้ไหม ไม่ได้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ค่ะ ต้องใบกำกับภาษีแ …

7% ลดหนี้ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ Read More »

Scroll to Top