ตารางอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2564

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/2110ลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/2110วันที่: 14 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อกฎหมาย: มาตรา 40, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจ …

14 ธค ภาษีขายพร้อมติดตั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก Read More »

ภาษีมาตราสามเตรส

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา

ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ภาษีเงินได้นิติบุคคล แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือที่ กค 0811/16809เลขที่หนังสือ: กค 0811/16809วันที่: 9 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯข้อหาร …

3 เตรส ภาษีมาตราสามเตรส หัก ณ ที่จ่าย มาตรา Read More »

ค่าสอบบัญชี

3 ค่าสอบบัญชี อัตรามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร ไม่กำหนด

ในหน้านี้ ค่าสอบบัญชีค่าสอบบัญชี ต้องจ่ายเมื่อปิดงบเสร็จได้ไหมสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรค่าสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ต้องจ่ายเมื่อปิดงบเสร็จได้ไหม ตอบ : ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี …

3 ค่าสอบบัญชี อัตรามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร ไม่กำหนด Read More »

รายได้บุคคลธรรมดา

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ

ในหน้านี้ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรรายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ รา …

3 รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมคะ Read More »

กำลังปรับปรุง

40 (1) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร

ในหน้านี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไร 1.เงินได้จากการจ้างแรงงาน ทั้งพนักงานในธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล2.เงิ …

40 (1) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร Read More »

Scroll to Top