ตีราคาที่ดินเพิ่ม บันทึกบัญชี

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กำหนดให้กิจการต้องแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยร …

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ Read More »

ปป

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่ ในการประเมินราคาของสินทรัพย์กิจการใหม่นั้น จะมี 2 กรณี1.ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการต้องบันทึกรายการบัญชี “กำไรส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์” ซึ่งในงบดุลจะอยู่ตรงส่วนของเจ้าของ แต่ถ้าหากงวดบัญชีก่อนนั้น สินทรัพย์รายการนี้เคยถูกตีมูลค่าลดลง …

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่ Read More »

ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน

ในหน้านี้ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผ …

ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส่วนเกินทุน Read More »

Scroll to Top