ต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในงวดปัจจุบัน

จำแนกต้นทุน ตาม ส่วนของผลิตภัณฑ์

วิธีการ จำแนกต้นทุน ตาม ส่วนของผลิตภัณฑ์ การจำแนกต้นทุนตามส่วนของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบทางตรง (Direct Meterials) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labour) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead)

เปลี่ยนแปลงในเงินทุน

3 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท การจำแนก

ในหน้านี้ การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มาการจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา เงินทุนของบริษัทอาจจำแนกที่มาได้จากสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา เงินทุนของบริษัทอาจจำแนกที …

3 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท การจำแนก Read More »

กำลังปรับปรุง

2 ต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ

เงินถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ                    สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เงินถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ ไม่ว่าในด้านของวัตถุดิบ เครื่องจักร ค่าแรง หรือสาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่าย …

2 ต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ Read More »

6 ส่วนประกอบ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ส่วนประกอบของ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของต้นทุน ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าเราพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ วัตถุดิบถือว่าเป็นส่วนประกอบท …

6 ส่วนประกอบ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า Read More »

กำลังปรับปรุง

3 ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรง

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรง               ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายสภาพเป็น สินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนแปรสภาพจะประกอบด้วยค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จากที่กล่าวแล้ว เมื …

3 ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรง Read More »

Scroll to Top