นิติบุคคลขาย อ สั ง หา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว ข้อหารือที่ กค 0811/17875เลขที่หนังสือ: กค 0811/17875วันที่: 30 ธันวาคม 2540เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียวข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหาข้อหาร …

30 ธค ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

กำลังปรับปรุง

3 การค้าอสังหาริมทรัพย์

ขายอสังหา ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอสังหา 2565 นิติบุคคลขาย อ สั ง หา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ จากการขาย ที่ดิน ขอคืนได้ หรือไม่ ขาย ที่ดิน โดนภาษี ย้อน หลัง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขายที่ดิน วิธีการนับ จํา น. วน ปีที่ ถือ ครอง ที่ดิน รายได้จากการขายอสังหา เสียภาษี

กำลังปรับปรุง

3 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กิจการค้าขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกก่อสร้าง เรียกกันติดว่า คอนโดมิเนียม นั่นเอง ต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้และรายจ่าย โดยก่อนวันที่ 1 มกราคม 25550 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้ตามงวดที่ถึงกำหนด …

3 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ Read More »

Scroll to Top