บทที่2 แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

2 แม่บทการบัญชี คือ ความสำคัญ กำหนด

ในหน้านี้ แม่บทการบัญชีแม่บทการบัญชี คือมาตรฐานการบัญชี คือกรอบแนวคิดทางการบัญชี วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีขอบเขตของแม่บทการบัญชีการบัญชี หมายถึง อะไรแม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี คือ แม่บทการบัญชี คือ ( Accounting Framework )  เป็นกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้นสำหรับการจัดทำ/นำเสนอข้อมู …

2 แม่บทการบัญชี คือ ความสำคัญ กำหนด Read More »

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

กิจการที่ได้รับยกเว้น VAT 1.การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี2.การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร3.การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร4.การขายปุ๋ย5.การขายปลาป่น อาหารสัตว์6.การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา …

21 ประเภท สินค้า ที่ ได้ รับ การ ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Read More »

3 ขอสมมติฐานการบัญชี คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ ขอสมมติฐานการบัญชีขอสมมติฐานการบัญชี คือ (Basic Accounting Concepts)สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรขอสมมติฐานการบัญชี ขอสมมติฐานการบัญชี คือ (Basic Accounting Concepts) ขอสมมติฐานการบัญชี หมายถึง (Basic Accounting Concepts) หมายถึง ข้อกำหนดหรื …

3 ขอสมมติฐานการบัญชี คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

Scroll to Top