4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือบอจ 4 คือ   บอจ 4 คือ บอจ. 4 คือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ เอกสารชุดฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีความสำคัญเฉพาะตอนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีมติพิเศษอะไรบางอย่างในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยจะไม่ได้อยู่ในทุกขั้นตอนของการยื่นเอกสารจัดตั้งบ …

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »