บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมา

3 บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ในหน้านี้ บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็น …

3 บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย Read More »

กำลังปรับปรุง

4 ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัท

ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ บริษัทฯ A เป็นนิติบุคคล(บริษัทจำกัด)วันที่ 28/2/55 จดภาษีมูลค่าเพิ่มวันที่ 29/2/55 ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ช่วงระหว่างเดือน ก.ค.ปี 54 ถึง 27/2/55(ซึ่งยังเป็นบุคคลธรรมดา) มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะรับงานจากบริษัท B มา ค่าใช้จ่ายต่างๆ …

4 ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัท Read More »

Scroll to Top